EnglishSlovensky
HOME|NEWS|CAREERS|CLIENTS|SITE MAP|CONTACT

Strategický radar ™ - Monitoring odvetvových udalostí v SE

Strategický radar je jedinečný spravodajský systém monitorovania a skorého varovania o odvetvových hrozbách a príležitostiach, ktorý pravidelne dodáva do e-mailových schránok manažérov kvalitné informácie potrebné pre strategické plánovanie i taktické rozhodovanie v podniku.

Strategický radar je oveľa viac ako len monitoring médií či výstrižková služba. Skôr ho možno chápať ako outsourcing konkurenčného spravodajstva založeného na dôkladnom selektovaní, overovaní a analýze najdôležitejších údajov a informácií (varovných signálov) z viacerých, často i ťažko dostupných zdrojov.

Získavanie takýchto varovaní na mesačnej (lebo kratšej) báze priamo do e-mailových schránok umožňuje manažérom dostávať výber len tých najrelevantnejších (špecifických pre dané odvetvie), najhutnejších (abstrahovaných) a najnovších (často dostupnejších skôr ako z iných zdrojov) informácií a znalostí potrebných pre strategické i taktické rozhodovanie a plánovanie. Dôraz je kladený skôr na kvalitu ako kvantitu dodaných informácií, čo je pri dnešnej záplave čiastkových informácií z rôznych kanálov mimoriadne dôležité.

"Strategický radar poskytuje súhrnný prehľad o dianí v odvetví na jednom mieste, čím odpadá potreba stráviť hodiny čítania tlačených periodík a iných informačných zdrojov. Preto najväčším prínosnom Strategického radara pre mňa a mojich kolegov je predovšetkým úspora času. A ten je dôležitý a cenný nielen pre manažéra v logistike."

Tomáš Chmura, Logistic Manager - Automotive, DSV Slovakia s.r.o.

V súčasnosti je Strategický radar dostupný len pre odvetvie Doprava a logistika v strednej Európe. Pre získanie bezplatnej kópie alebo iných informácií o Strategickom radare, volajte 031 7878811 alebo e-mailujte.

Strategický radar - Doprava a logistika - Archív vybraných nadpisov: 2009, 2008.

 

Page by advertize