EnglishSlovensky
ÚVOD|NOVINKY|KARIÉRA|KLIENTI|MAPA STRÁNKY|KONTAKT
Výskum trhu
Konkurenčné spravodajstvo
Monitoring a skoré varovanie
Manažérske poradenstvo
Vyhľadávanie firiem
Podpora na lokálnom trhu

Trhové analýzy a prehľady

Trhové analýzy a prehľady môžu byť zrealizované v rôznej forme a v rôznom rozsahu, od taktických ad-hoc štúdií až po rozsiahle strategické analýzy, a sú zväčša založené na dôkladnom rozbore spoľahlivých informácií zozbieraných tak zo sekundárnych, ako aj z primárnych zdrojov.

MARKETiN CEE má najväčšie skúsenosti a znalosti predovšetkým v realizácii B2B strategických výskumov trhu a konkurenčného spravodajstva, ktoré sú založené najmä na interview s expertmi v príslušnom odvetví.

V závislosti od požiadaviek klienta sú Trhové analýzy a prehľady dodávané vo forme trhových správ či štúdií realizovateľnosti vo vybranom regióne alebo krajine a často sa skladajú zo všetkých, prípadne len z vybraných, nasledujúcich častí:

  • Zhodnotenie podnikateľského prostredia
  • Trhová analýza / analýza trendov na trhu
  • Sektorová / odvetvová analýza
  • Konkurenčná analýza
  • Analýza veľkosti a potenciálu trhu
  • Predikcia vývoja na trhu / analýza scenárov vývoja 
  • Prehľad o využívaných marketingových / distribučných kanáloch, atď.

Trhové analýzy a prehľady sa tiež často kombinujú so Zoznamami a profilmi firiem.

Volajte 031 787881 alebo e-mailujte pre vyžiadanie ponuky alebo viac informácií.

 

Page by advertize