EnglishSlovensky
ÚVOD|NOVINKY|KARIÉRA|KLIENTI|MAPA STRÁNKY|KONTAKT
Vybraní klienti
Zákaznícke referencie
Geografické pokrytie
Projektové skúsenosti
Náš team
Naša sieť
Etický kódex
Kontakt

Profil

MARKETiN CEE s.r.o. je poradenská spoločnosť poskytujúca podnikové a trhové výskumy, spravodajstvo, poradenstvo, ako aj podporu pri vstupe na trh, rozvoji podnikania a posilňovaní konkurencieschopnosti v strednej a východnej Európe.

Podporujeme podnikateľský rast a konkurencieschopnosť tým, že pomáhame identifikovať príležitosti a zmierňovať riziká súvisiace s trhmi, odvetviami či firmami v regióne.

Naši konzultanti nielenže pomáhajú pri strategických, marketingových či obchodných rozhodnutiach, ale sieť našich partnerov poskytuje aj ďalšiu komplexnú lokálnu podporu pri ich implementácii priamo na jednotlivých trhoch strednej a východnej Európy.

Hoci má  spoločnosť MARKETiN CEE s.r.o. skúsenosti s realizáciou rôznych typov prieskumu trhu či strategických a odvetvových analýz pre rôzne typy klientov, najväčšiu expertízu má v realizácii B2B strategických výskumov trhu a konkurenčného spravodajstva pre stredne veľké a veľké spoločnosti podnikajúce najmä v sektore ťažkého priemyslu, ako aj pre poskytovatel’ov služieb priemyselným podnikom.

Flexibilita je hlavnou konkurenčnou výhodou spoločnosti MARKETiN CEE s.r.o. Jedinečnosť riešení spoločnosti MARKETiN CEE s.r.o. spočíva v ich prispôsobení špecifickým potrebám klienta, overovaní výstupov z viacerých primárnych i sekundárnych zdrojov a využívaním kombinácie najnovších metód, techník a technológií prieskumu trhu a konkurenčného spravodajstva. Najväčšia sila spoločnosti MARKETiN CEE s.r.o. je však v šírke siete expertov, ktorými disponuje v regióne strednej a východnej Európy.

Profil spoločnosti MARKETiN CEE s.r.o. je dostupný na prevzatie tu: Profil firmy MARKETiN CEE

Page by advertize