EnglishSlovensky
ÚVOD|NOVINKY|KARIÉRA|KLIENTI|MAPA STRÁNKY|KONTAKT
Výskum trhu
Konkurenčné spravodajstvo
Monitoring a skoré varovanie
Monitoring odvetvia
Online monitoring konkurencie
Manažérske poradenstvo
Vyhľadávanie firiem
Podpora na lokálnom trhu

Monitoring odvetvia

Monitorovanie odvetvia na mieru

Každé odvetvie sa neustále mení a vytvára potrebu monitorovať správy tak, ako sa vyvíjajú kdekoľvek v Európe alebo na celom svete, a ktoré budú mať vplyv na vašu budúcnosť.

Spoločnosť MARKETiN CEE má bohaté skúsenosti s monitorovaním odvetví alebo konkrétnych udalostí pre našich klientov, aby podporila ich rozhodovanie. Na základe vašich potrieb a požiadaviek môžeme monitorovať vašich konkurentov, zákazníkov alebo odvetvovú legislatívu a dokonca rozšíriť vaše monitorovacie riešenie na konkrétne témy, ako sú makroekonomické ukazovatele, fúzie a akvizície, patenty či tendre.

Monitorovacie služby môžeme rozšíriť o analytický obsah, ako je napríklad analýza kľúčových slov na sociálnych médiách, naše komentáre správ, profily spoločnosti alebo strategické recenzie.

Strategický radar

Okrem monitorovacích služieb na mieru, ktoré sú plne prispôsobené vašim dizajnovým či reportovacím potrebám a požiadavkám, vám tiež môžeme ponúknuť naše vlastné plne navrhnuté a štruktúrované monitorovacie riešenie s názvom Strategický radar™, ktoré je prispôsobiteľné rôznym odvetviam a je možné ho plne upravovať.

Strategický radar je spravodajský systém monitorovania a skorého varovania o odvetvových hrozbách a príležitostiach, ktorý v podobe prehľadnej správy pravidelne dodáva do e-mailových schránok manažérov kvalitné informácie potrebné pre strategické plánovanie i taktické rozhodovanie v podniku.

Strategický radar je oveľa viac ako len monitoring médií a iných, zväčša online, zdrojov. Nie je to výstrižková služba. Skôr ho možno chápať ako outsourcing konkurenčného spravodajstva založeného na dôkladnom selektovaní, overovaní a analýze najdôležitejších údajov a informácií (varovných signálov) z viacerých, často i ťažko dostupných zdrojov.

"Strategický radar považujeme za dôležitý nástroj, ktorý nám pomáha prijímať správne rozhodnutia. Prináša nám totiž strategické informácie, ktoré sú kvalitné a prezentované v stručnej a prehľadnej forme."

Tomáš Suhányi, konateľ spoločnosti Tirex, s.r.o.

 
Hoci sa spoliehame na technológie pri zbere väčšiny požadovaných údajov z rôznych zdrojov, všetky informácie sú vyberané, excerpované a analyzované našimi analytikmi, aby sme Vám doručili kompaktné znalosti o aktuálnom dianí vo Vašom odvetví.

Získavanie takýchto varovaní na mesačnej (alebo kratšej) báze priamo do e-mailových schránok umožňuje manažérom dostávať výber len tých najrelevantnejších (špecifických pre dané odvetvie), najhutnejších (abstrahovaných) a najnovších (často dostupnejších skôr ako z iných zdrojov) informácií a znalostí potrebných pre strategické i taktické rozhodovanie a plánovanie. Dôraz je kladený skôr na kvalitu ako kvantitu dodaných informácií, čo je pri dnešnej záplave čiastkových informácií z rôznych kanálov mimoriadne dôležité.

"Strategický radar poskytuje súhrnný prehľad o dianí v odvetví na jednom mieste, čím odpadá potreba stráviť hodiny čítania tlačených periodík a iných informačných zdrojov. Preto najväčším prínosnom Strategického radara pre mňa a mojich kolegov je predovšetkým úspora času. A ten je dôležitý a cenný nielen pre manažéra v logistike."

Tomáš Chmura, Logistic Manager - Automotive, DSV Slovakia s.r.o.

 
V súčasnosti pre našich klientov monitorujeme predovšetkým odvetvie Doprava a logistika, Informačné a komunikačné technológie, ako aj Zdravotníctvo, liečivá a pomôcky. Pre získanie bezplatnej kópie alebo iných informácií o Strategickom radare v tomto odvetví, nás prosím kontaktujte.

Archív vybraných nadpisov zo Strategického radaru v odvetvovom sektore:
Doprava a logistika:
2011, 2010, 2009 & 2008.

 
Strategický radar Vám vieme "ušiť na mieru" tak, aby zodpovedal Vašim potrebám. Ak chcete monitorovať Vaše odvetvie či trh v Strednej Európe, volajte na číslo 02 / 20 20 00 30, alebo nám pošlite e-mail.

Page by advertize