EnglishSlovensky
ÚVOD|NOVINKY|KARIÉRA|KLIENTI|MAPA STRÁNKY|KONTAKT
Výskum trhu
Strategický prieskum trhu
Marketingový prieskum a analýza
Konkurenčné spravodajstvo
Monitoring a skoré varovanie
Manažérske poradenstvo
Vyhľadávanie firiem
Podpora na lokálnom trhu

Marketingový prieskum a analýza

Spoločnosti neustále hľadajú odpovede na rôzne otázky medzi svojimi zákazníkmi a inými zainteresovanými stranami, aby zlepšili efektivitu svojho marketingu.

S využitím dopytovania vo výberovej vzorke dodáva spoločnosť MARKETiN CEE náhľad, ktorý klienti potrebujú pre zlepšenie a presnejšie zacielenie svojho marketingového úsilia.

Väčšinu našich projektov tohto typu tvoria B2B telefonické interview, ale sme tiež schopní aplikovať aj iné metodológie, vrátane e-mailových a online prieskumov.

Ako Váš partner pre prieskum trhu a marketingové analýzy môžeme pre Vás zrealizovať:

 • Analýzu zákazníckych potrieb a preferencií*
 • Zhodnotenie nového produktu/konceptu
 • Štúdia hodnoty a pozicionovania produktu
 • Analýza ceny produktu
 • Analýza distribučného kanála
 • Analýza pozitív a negatív (win/loss analysis)
 • Meranie znalosti, imidžu a pozície značky
 • Zhodnotenie efektívnosti predaja/distribúcie
 • Hodnotenie efektívnosti marketingovej komunikácie
 • Prieskum spokojnosti a postojov zamestnancov
 • Analýza spokojnosti zákazníkov a benchmarking výkonnosti
 • Výskum predaja (autopsia strateného zákazníka, analýza ne-zákazníkov)
 • Mystery shopping
 • Špecifický marketingový prieskum a analýza na zákazku.

* Možno kombinovať s dodaním B2B databázy potenciálnych zákazníkov a inými službami Pomoci pri obchode a marketingu.

Metodológia, ktorú využívame pri našich - zväčša B2B - prieskumoch trhu zahŕňa: sekundárny prieskum, kvalitatívny prieskum (fokusové skupiny, hĺbkové interview) a kvantitatívny prieskum (telefonické dopytovanie pomocou počítača - CATI, phone-to-web, telefonické PAPI, online dopytovanie pomocou počítača - CAWI, osobné dopytovanie).

Team spoločnosti MARKETiN CEE poskytuje Marketingový prieskum a analýzy na Slovensku, v Českej republike a prostredníctvom miestnych konzultantov a partnerov aj v Poľsku, Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku, Ukrajine a v iných krajinách strednej a východnej Európy.

Volajte 02 / 20 20 00 30, alebo použite náš kontaktný formulár pre vyšpecifikovanie Vašej požiadavky a vyžiadajte si bezplatnú, nezáväznú ponuku ešte dnes!

Page by advertize