EnglishSlovensky
ÚVOD|NOVINKY|KARIÉRA|KLIENTI|MAPA STRÁNKY|KONTAKT
Výskum trhu
Strategický prieskum trhu
Marketingový prieskum a analýza
Konkurenčné spravodajstvo
Monitoring a skoré varovanie
Manažérske poradenstvo
Vyhľadávanie firiem
Podpora na lokálnom trhu

Prieskum trhu

Strategický prieskum trhu domáceho či zahraničného trhu v strednej a východnej Európe (SVE) robíme na mieru a môže mať rôzny rozsah, od jednorázových trhových či odvetvových analýz až po dlhodobý výskum trhu, od rýchleho prehľadu trhu až po rozsiahle trhové štúdie, od správ z jednotlivých teritórií až po benchmarking viacerých krajín.

Dodaná štúdia uskutočniteľnosti vstupu na trh, odvetvová analýzamarketingová štúdiaanalýza rizík či štúdia príležitostí je zvyčajne založená na podrobnej analýze spoľahlivých informácií zozbieraných a overených zo sekundárnych a primárnych zdrojov, pričom sa uplatňujú techniky tak výskumu trhu, ako aj trhového spravodajstva.

MARKETiN CEE je odborníkom predovšetkým na B2B strategický prieskum trhu a spravodajstvo, ktoré sú založené hlavne na rozhovoroch s informovanými ľuďmi z príslušných odvetví.

Pomocou našej širokej siete spolupracovníkov v SVE Vám môžeme dodať potrebný prehľad nielen o jednom konkrétnom trhu, ale sme schopní zrealizovať aj benchmarking s ostatnými trhmi v regióne strednej a východnej Európy.

Na základe požiadaviek klienta, strategický prieskum trhu sa často skladá z viacerých z nasledovných oblastí:

  • Stručný prehľad o trhu
  • Hĺbková analýza odvetvia
  • Veľkosť, vývoja a štruktúra trhu
  • Analýza konkurenčného prostredia
  • Profily konkurencie a ich podiely na trhu
  • Typické distribučné kanály
  • Cenové úrovne
  • Typické marketingové kanály
  • Bariéry pri vstupe na trh

Strategický prieskum trhu sa často kombinuje s Marketingovým prieskumom a analýzami s cieľom získať predstavu o typických odberateľoch a ich preferenciách, alebo so službami Pomoci pri obchode a marketingu pre získanie databázy potenciálnych korportátnych klientov. Ale môže tiež byť doplnený o Strategické spravodajstvo pre zhodnotenie konkurenčnej situácie na trhu, alebo o Firemné profily a spravodajstvo s cieľom získať podrobnejšie profily konkurentov.

Team spoločnosti MARKETiN  CEE poskytuje Strategický prieskum trhu na Slovensku, v Českej republike a prostredníctvom lokálnych konzultantov a partnerov aj v Poľsku, Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku, na Ukrajine a v ďalších krajinách strednej a východnej Európy.

Volajte 02 / 20 20 00 30, alebo použite náš kontaktný formulár pre vyšpecifikovanie Vašej požiadavky a vyžiadajte si bezplatnú, nezáväznú ponuku ešte dnes!

Page by advertize