EnglishSlovensky
ÚVOD|NOVINKY|KARIÉRA|KLIENTI|MAPA STRÁNKY|KONTAKT
Prehľady o trhoch
Zoznamy firiem
Články spoločnosti MARKETiN CEE

Články spoločnosti MARKETiN CEE

Benchmarking a jeho využitie v bankovníctve
Marketingová panoráma, 2005, roč. 3, č. 1-2, s. 9 - 10.

"Vstup Slovenska do Európskej únie znamenal aj pre odvetvie bankovníctva vstup nových medzinárodných či globálnych hráčov na trh a niekoľko akvizícií existujúcich podnikateľských entít, čím sa ešte viac zostril konkurenčný boj v odvetví. Zmena vlastníckych štruktúr finančných inštitúcií so sebou priniesla aj mnohé zmeny v oblasti ich riadenia. Došlo k transferu know-how z materských spoločností na lokálne pobočky, vrátane najlepšej manažérskej praxe."


Špecialista na konkurenčné spravodajstvo získava informácie eticky a legálne
Trend, 9. október 2003, č. 41, príloha Poradenstvo 2003, s. 8 - 9.

"Podľa prieskumov viac ako polovica z 500 najväčších firiem sveta v rebríčku časopisu Fortune používa pri rozhodovaní konkurenčné spravodajstvo. Konkurenčné spravodajstvo je tiež predpokladom úspechu na trhu a zdrojom konkurenčnej výhody aj pre malé firmy pôsobiace na silne konkurenčných trhoch."


Outsourcing is in
The Slovak Spectator, 20. - 26. október 2003, roč. 9, č. 40, s. 7.

"Companies adapting to a strong competitive environment are likely to outsource the analysis of competitor activities. Competitive intelligence outsourcing, as it is also called, enables companies to base their decisions on knowledge of other players in their market."

Page by advertize