EnglishSlovensky
ÚVOD|NOVINKY|KARIÉRA|KLIENTI|MAPA STRÁNKY|KONTAKT
Výskum trhu
Konkurenčné spravodajstvo
Monitoring a skoré varovanie
Manažérske poradenstvo
Vyhľadávanie firiem
Podpora na lokálnom trhu

Strategický radar™ - Monitoring odvetvových udalostí v SE

Vieme akou ťažkou úlohou je monitorovanie udalostí vo Vašom odvetví, ktoré Vás môže ohroziť, ale aj priniesť príležitosti. Preto sme vytvorili unikátnu štruktúru a metodológiu takéhoto monitoringu, ktorú vieme prispôsobiť potrebám Vašej spoločnosti a špecifikám Vášho odvetvia. Ide o náš produkt Strategický radar™.

Strategický radar je spravodajský systém monitorovania a skorého varovania o odvetvových hrozbách a príležitostiach, ktorý v podobe prehľadnej správy pravidelne dodáva do e-mailových schránok manažérov kvalitné informácie potrebné pre strategické plánovanie i taktické rozhodovanie v podniku.

Strategický radar je oveľa viac ako len monitoring médií a iných, zväčša online, zdrojov. Nie je to výstrižková služba. Skôr ho možno chápať ako outsourcing konkurenčného spravodajstva založeného na dôkladnom selektovaní, overovaní a analýze najdôležitejších údajov a informácií (varovných signálov) z viacerých, často i ťažko dostupných zdrojov.

"Strategický radar považujeme za dôležitý nástroj, ktorý nám pomáha prijímať správne rozhodnutia. Prináša nám totiž strategické informácie, ktoré sú kvalitné a prezentované v stručnej a prehľadnej forme."

Tomáš Suhányi, konateľ spoločnosti Tirex, s.r.o.

 
Hoci sa spoliehame na technológie pri zbere väčšiny požadovaných údajov z rôznych zdrojov, všetky informácie sú vyberané, excerpované a analyzované našimi analytikmi, aby sme Vám doručili kompaktné znalosti o aktuálnom dianí vo Vašom odvetví.

Získavanie takýchto varovaní na mesačnej (alebo kratšej) báze priamo do e-mailových schránok umožňuje manažérom dostávať výber len tých najrelevantnejších (špecifických pre dané odvetvie), najhutnejších (abstrahovaných) a najnovších (často dostupnejších skôr ako z iných zdrojov) informácií a znalostí potrebných pre strategické i taktické rozhodovanie a plánovanie. Dôraz je kladený skôr na kvalitu ako kvantitu dodaných informácií, čo je pri dnešnej záplave čiastkových informácií z rôznych kanálov mimoriadne dôležité.

"Strategický radar poskytuje súhrnný prehľad o dianí v odvetví na jednom mieste, čím odpadá potreba stráviť hodiny čítania tlačených periodík a iných informačných zdrojov. Preto najväčším prínosnom Strategického radara pre mňa a mojich kolegov je predovšetkým úspora času. A ten je dôležitý a cenný nielen pre manažéra v logistike."

Tomáš Chmura, Logistic Manager - Automotive, DSV Slovakia s.r.o.

 
V súčasnosti pre našich klientov monitorujeme predovšetkým odvetvie Doprava a logistika, Informačné a komunikačné technológie, ako aj Zdravotníctvo, liečivá a pomôcky. Pre získanie bezplatnej kópie alebo iných informácií o Strategickom radare v tomto odvetví, nás prosím kontaktujte.

Archív vybraných nadpisov zo Strategického radaru v odvetvovom sektore:
Doprava a logistika:
2011, 2010, 2009 & 2008.

 
Strategický radar Vám vieme "ušiť na mieru" tak, aby zodpovedal Vašim potrebám. Ak chcete monitorovať Vaše odvetvie či trh v Strednej Európe, volajte na číslo 02 / 20 20 00 30, alebo nám pošlite e-mail.

Page by advertize