EnglishSlovensky
ÚVOD|NOVINKY|KARIÉRA|KLIENTI|MAPA STRÁNKY|KONTAKT
Výskum trhu
Konkurenčné spravodajstvo
Monitoring a skoré varovanie
Manažérske poradenstvo
Vyhľadávanie firiem
Podpora na lokálnom trhu

Akreditované kurzy

MARKETiN CEE ponúka nasledovné akreditované kurzy s možnosťou získať certifikát Ministerstva školstva SR:

Strategický marketingový manažment
Kurz v trvaní 112 vyučovacích hodín je rozdelený do 14 jednodňových modulov:

 • Základné kamene marketingového manažmentu
 • Tvorba hodnôt a spokojnosť zákazníkov
 • Analýza nákupného správania zákazníkov
 • Strategické a marketingové plánovanie
 • Benchmarking ako nástroj učenia sa najlepšej praxi
 • Konkurenčné analýzy a stratégie
 • Segmentácia a pozicionovanie
 • Strategický marketingový informačný systém
 • Budovanie, meranie a riadenie značky
 • Integrovaná marketingová komunikácia
 • Globálny marketing
 • Marketing služieb
 • Marketingový audit a kontrola
 • Nástroje na podporu rozhodovania.

Manažment odvetvových rizík a príležitostí
Kurz v trvaní 40 vyučovacích je rozdelený do 4 jednodňových moduloch:

 • Strategická analýza a plánovanie v konkurenčnom prostredí
 • Konkurenčné spravodajstvo a jeho zdroje
 • Odvetvová analýza a analýza prostredia
 • Analýza konkurencie.

Volajte 031-7878811 alebo e-mailujte pre vyžiadanie ponuky alebo viac informácií.

 

Page by advertize